Arsip Blog

Wahai Para Isteri Orang Beriman, Bantulah Kehidupan Agama Suamimu

Allah SWT berfirman : “ Ingatlah ketika Istri Imran berkata,”… Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada-Mu, anak yang ada dalam kandungan ku ini menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah nadzar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Ali Imran : 35)

Seorang istri mempunyai kewajiban berdakwah. Orang yang paling utama didakwahi adalah suaminya sendiri. Karena itu, tugas seorang istri membantu kehidupan beragama suami adalah fardhu’ain. Maksudnya, kewajiban yang harus dilakukan tiap-tiap orang. Karena nya istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan peri laku suami yang tidak sejalan dengan ketentuan Islam. Read the rest of this entry

Iklan