Category Archives: Pemikir Islam

Ibnu Taimiyah

Nama besar Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, sudah tak asing lagi di telinga
umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya sangat disegani. Hal ini dikarenakan
luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah
julukan diberikan Ibnu Taimiyah, antara lain Syaikhul Islam, Read the rest of this entry

Iklan

Al-Khawarizmi

Nama Asli dari al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi dikenal di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara. Tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Read the rest of this entry

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun akhaldundalah seorang ilmuwan muslim di bidang ilmu sosial. Nama lengkap Beliau adalah Abu Zayd ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadhrami. Namun ada juga yang mengatakan nama lengkap Beliau adalah Waliyuddin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332/ 1 Ramadhan 732 H dan wafat di Kairo pada tanggal 19 Maret 1406/ 25 Ramadhan 808 H.
Beliau merupakan Ilmuwan yang memiliki pemikiran cemerlang. Dengan Pemikiran cemerlang yang dimiliki Beliau, Beliau mampu memberikan pengaruh besar pada Cendikiawan barat dan timur, baik cendikiawan muslim maupun cendikiawan non-muslim. Berbagai tugas besar menyertainya dalam perjalanan hidup beliau seperti jabatan politis, ilmiah dan peradilan. Ternyata, Beliau adalah keturunan dari shahabat Rasulullah yang bernama Wail bin Hujr dari Kabilah Kindah.